Aktualności

Plan połączenia jedenastu spółek Skarbu Państwa zatwierdzony

4 kwietnia w Warszawie odbyły się nadzwyczajne walne zgromadzenia 11 spółek nadzorowanych przez resorty rozwoju oraz budownictwa i infrastruktury. Zgodnie z założeniami Planu połącznia podpisanego w grudniu 2016 roku i aneksowanego w lutym 2017 roku zatwierdzono przejęcie przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. 10 spółek Skarbu Państwa. Proces konsolidacji prowadzony jest w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na jedną spółkę całego majątku pozostałych podmiotów.

W wyniku połączenia powstanie podmiot dysponujący ok. 110 mln zł kapitału oraz portfelem wierzytelności i nieruchomości o wartości 20 mln każdy. Kapitał zakładowy FRS zostanie podwyższony z 13 mln do kwoty 18.723.300 zł. Fundusz Rozwoju Spółek będzie sukcesywnie realizował główny cel, do jakiego został powołany, tj. efektywnego zarządzania powierzonym mu majątkiem i jego wykorzystaniem na wsparcie finansowe podmiotów z szeroko rozumianej grupy kapitałowej Skarbu Państwa w formie pożyczek oraz inwestycji kapitałowych. Przewiduje się, że finalizacja połączenia przez nowy, rozwojowy, w 100 procentach kontrolowany przez Skarb Państwa podmiot, przyniesie wymierne korzyści dla polskiej gospodarki.

Dokumenty do pobrania:

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)

Agroma Kutno - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)

Chemitex - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)

KSS - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)

PHS Otwock - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)

PKS Rybnik - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)

POKS - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)

PZG - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)

Teleprojekt - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)

Witar - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)

ZPZ Iława - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)
 

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl