Aktualności

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. udzielił pierwszej pożyczki

24 maja 2017 roku Fundusz Rozwoju Spółek S.A. zawarł swoją pierwszą transakcję o wartości 3 mln zł, stając się aktywnym uczestnikiem rynku finansowego. Fundusz potwierdził, że udzielanie wsparcia finansowego na rzecz podmiotów z szeroko rozumianej grupy kapitałowej Skarbu Państwa oraz udział w ich restrukturyzacji jest dla niego priorytetem.

24 maja 2017 roku Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie udzielił pierwszej pożyczki dla Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A. z siedzibą w Warszawie. PPKZ to spółka Skarbu Państwa z ugruntowaną pozycją w branży. Od prawie 70 lat zajmuje się konserwacją najcenniejszych polskich i światowych zabytków sztuki i architektury. Zamek Królewski w Warszawie, Panorama Racławicka, historyczne centra zabytkowych miast Polski wpisane na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO, zabytki Poczdamu, Algieru i My Son (również wpisane na listę UNESCO) czy dzieła sztuki i architektury Egiptu, Rosji, Kambodży i Wietnamu – to zaledwie część bogatego dorobku konserwatorskiego, dzięki któremu pracownie zyskały światową sławę. 

Fundusz Rozwoju Spółek po połączeniu i przejęciu majątku 10 spółek Skarbu Państwa będzie dysponował potencjałem w postaci kapitału wartego ok. 110 mln zł oraz portfela wierzytelności i nieruchomości o wartości 20 mln każdy – informuje prezes zarządu FRS Paweł Kolczyński. Aktywa te posłużą m.in. wspieraniu (w formie pożyczek i inwestycji kapitałowych na zasadach komercyjnych) przedsiębiorstw wymagających działań naprawczych. Będziemy działać na rzecz rozwoju spółek skarbu państwa w myśl zasady „Efektywne zarządzanie warunkiem rozwoju” – dodaje prezes Kolczyński. 

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków od wielu lat przechodzą kryzys. Od połowy 2016 roku, pod wodzą prezesa Mariusza Ciechomskiego, trwa restrukturyzacja. Jak podkreśla Prezes Ciechomski: Wsparcie finansowe od FRS stworzy realne przesłanki do wzrostu wartości PPKZ. W perspektywie pozwoli zrestrukturyzować zobowiązania spółki, kontynuować działania naprawcze i wreszcie odzyskać PPKZ dawną renomę i ważną pozycję na rynku konserwacji zabytków sztuki i architektury. 

Jesteśmy zadowoleni, że naszym pierwszym beneficjentem jest spółka z tak bogatą historią i dorobkiem. Pożyczka Funduszu w wysokości 3 mln zł sprawi, że spółka PPKZ wróci do gry i będzie mogła, jak dawniej, sprawować fachową opiekę nad polskimi zabytkami, przy pomocy specjalistów dysponujących ogromną wiedzą i doświadczeniem – przekonuje prezes FRS. To wartości, bez których nie da się zachować i chronić narodowej spuścizny – podkreśla. Ochrona dziedzictwa narodowego jest wyrazem szacunku i przywiązania dla bogatej historii naszego kraju. To także przejaw patriotyzmu. Pięknie zachowane zabytki – czy to dzieła sztuki, czy obiekty architektury, będą przecież odzwierciedlać rzeczywisty wizerunek Polski za  granicą
i wpływać na nową jakość odbioru naszego kraju
– wyjaśnia Paweł Kolczyński.

Fot.: prezesi zarządów spółek podpisujący umowę pożyczki: z lewej Paweł Kolczyński - Fundusz Rozwoju Spółek S.A., z prawej Mariusz Ciechomski - Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków (materiały FRS).

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl