Aktualności

Ponad trzy i pół miliona złotych z funduszu FRS trafi do Fabryki Szlifierek FAS Głowno

W ramach zawartej kolejnej już umowy pożyczki Fundusz Rozwoju Spółek (FRS) przekaże 3.755 tys. zł do Fabryki Szlifierek FAS Głowno sp. z o.o., spółki z udziałem Skarbu Państwa posiadającej bogatą tradycję oraz ponad trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie projektowania i wykonawstwa wielkogabarytowych obrabiarek i szlifierek. 

Prezes FRS Paweł Kolczyński w swoich wypowiedziach niejednokrotnie podkreślał wartość współpracy spółek z grupy kapitałowej Skarbu Państwa, dlatego tym bardziej cieszy przykład wsparcia finansowego, którego efekty niewątpliwie będą miały pozytywny wpływ na przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych oraz utrzymanie zagrożonych miejsc pracy. 

W zakładzie pracy pozostającym w trudnej kondycji finansowej restrukturyzacja to często  warunek jego dalszego istnienia. W tym przypadku zewnętrzne finansowanie zapewnić może przedsiębiorstwu prowadzenie normalnego toku działalności. Liczymy na to, że w nieodległej perspektywie udzielone wsparcie pozwoli pożyczkobiorcy skutecznie konkurować z innymi podmiotami z branży. Natomiast z punktu widzenia rynku pracy pożyczka może zapobiec zwolnieniom pracowników, co w sytuacji problemów finansowych przedsiębiorstwa jest rozwiązaniem bardzo oczekiwanym przez personel  – wyjaśnia Paweł Kolczyński.  

Jestem przekonany, że współpraca przyniesie korzyści obu stronom. Zawarcie kolejnej umowy pożyczki przez nowopowstały fundusz, jakim jest FRS, z pewnością ułatwi budowanie jego potencjału ekonomicznego. Z kolei pozyskane przez FAS Głowno finansowanie zapewni odbudowanie pozycji rynkowej tej spółki – dodaje prezes Kolczyński. 

Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie należy do grupy kapitałowej Skarbu Państwa. Powstała w 2016 roku, a działalność transakcyjną rozpoczęła w II kwartale br., skupiając swoją aktywność na wpieraniu realizacji planów naprawczych i restrukturyzacji czy zasileniu kapitału obrotowego małych i średnich spółek kontrolowanych przez państwo.

Fot.: prezesi zarządów spółek podpisujący umowę pożyczki: z lewej Paweł Kolczyński - Fundusz Rozwoju Spółek S.A., z prawej Tomasz Kucharski - Fabryka Szlifierek Fas Głowno (materiały FRS).

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl