Aktualności

Podsumowanie procesu połączenia 11 spółek Skarbu Państwa

W dniu 22.11.2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie procesu połączenia 11 spółek Skarbu Państwa, w którym uczestniczyli przedstawiciele resortów skarbu, rozwoju, budownictwa i infrastruktury, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, reprezentanci doradcy  finansowego i prawnego oraz byli członkowie zarządów spółek przejętych przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. 

Gospodarzem spotkania był Paweł Kolczyński, Prezes Zarządu FRS, który serdecznie dziękował wszystkim przybyłym gościom, w tym w szczególności Panu Ministrowi Markowi Zagórskiemu -pomysłodawcy utworzenia FRS, pełniącemu obecnie funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Panu Ministrowi Maciejowi Małeckiemu, Sekretarzowi Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który zawsze wspierał podejmowane przez FRS działania związane z realizacją planu połączenia. - Dzięki wzorowej współpracy wielu osób z Ministerstwa Rozwoju, dawnego Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Infrastruktury oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także wsparciu doradcy finansowego - Grant Thornton oraz Kancelarii Radcy Prawnego Marzeny Zalewskiej odnieśliśmy sukces – podsumował Prezes Kolczyński swoje krótkie wystąpienie.

Plan połącznia Podpisany 16 grudnia 2016 r. zatwierdzał przeniesienie na Fundusz Rozwoju Spółek całego majątku pozostałych 10 spółek Skarbu Państwa w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. 4 maja 2017 r., po niespełna 5 miesiącach od podpisania Planu połączenia, ten mozolny i trudny proces zakończył się sukcesem.
 


Fot.1. uczestnicy spotkania podsumowującego proces połączenia 11 spółek Skarbu Państwa (materiały FRS)
 

Fot. 2. z prawej Marek Zagórski - pomysłodawca utworzenia FRS, pełniący obecnie funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji; z lewej Paweł Kolczyński, Prezes Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. (materiały FRS)
 

Fot. 3. z prawej Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; z lewej Paweł Kolczyński, Prezes Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. (materiały FRS)
 

Fot. 4. Prezes Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. (materiały FRS)
 

Fot. 5. z lewej Jerzy Materna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; w środku Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; z prawej Paweł Kolczyński, Prezes Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. (materiały FRS)
 

Fot. 6. z lewej Paweł Kolczyński, Prezes Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A.; z prawej mec. Marzena Zalewska - Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Zalewska, Dyrektor Biura Prawnego – Radca prawny FRS (materiały FRS)
 

Fot. 7. Statuetka okolicznościowa upamiętniająca zakończony sukcesem proces połączenia 11 spółek Skarbu Państwa (materiały FRS)
 

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl