Aktualności

Dokumenty osobowe i płacowe byłych pracowników

Informujemy, że dokumenty osobowe i płacowe pracowników d. Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. (obecnie Fundusz Rozwoju Spółek S.A.) oraz spółek przejętych przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z dniem 4 maja 2017 roku są przechowywane w archiwach, zgodnie z wykazem dostępnym w zakładce DOKUMENTY PRACOWNICZE.

W związku z powyższym prosimy, aby w sprawach dot. dokumentacji kadrowo-płacowej byli pracownicy wymienionych wyżej spółek kontaktowali się bezpośrednio z archiwami – telefonicznie, mailowo, pisemnie bądź wysyłając formularz zgłoszeniowy (w celu zgłoszenia zapotrzebowania na dokumenty) ze strony właściwego archiwum.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl