Aktualności

Jakie są założenia Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej?

12 czerwca w Gdyni odbyło się seminarium zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, we współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, w tym również naszej spółki.

Podczas seminarium zaprezentowano założenia Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, przedstawiono także wstępne wyniki analizy możliwości zaangażowania spółek Skarbu Państwa w rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W trakcie seminarium Przewodniczący Zespołu, Poseł RP Zbigniew Gryglas, omówił dotychczasowe efekty prac nad założeniami Programu, w tym propozycje jego zasadniczych elementów w zakresie budowy lokalnego łańcucha dostaw oraz postulaty, dotyczące kierunków dalszych działań.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zidentyfikowało ponad sto podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, które potencjalnie mogą wziąć udział w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (offshore). Wśród tych podmiotów znalazła się również nasza spółka. Warto wspomnieć, że energetyka wiatrowa na morzu rozwija się w Europie dynamicznie. Na koniec roku 2017 moc turbin pracujących na morzu przekroczyła 16 gigawatów (1 GW = 1 000 000 000 W), a od kilku lat daje się zaobserwować sukcesywny wzrost tego wskaźnika (między 3 a 4 GW rocznie).

Szacuje się, że potencjał polskiego sektora offshore do 2030 roku osiągnie wartość 6 GW oraz docelowo 10-15 GW w kolejnej dekadzie, co plasuje nasz rynek w ścisłej europejskiej czołówce. Analogicznie perspektywa rozwoju otwiera się przed rodzimym przemysłem, który dzięki doświadczeniu zdobywanemu na europejskim rynku morskiej energetyki wiatrowej, już dziś jest w stanie zapewnić realizację co najmniej 50% wartości zamówień, dotyczących budowy farm wiatrowych na polskich wodach. W takim scenariuszu, nakłady lokowane w polskich przedsiębiorstwach mogą sięgać nawet kilkudziesięciu miliardów złotych. To ogrom korzyści, które rozwój tego sektora może przynieść Polsce.

Jak wyjaśniają organizatorzy, to ostatnie strategiczne decyzje Polskiej Grupy Energetycznej i PKN Orlen o silnym zwrocie w stronę realizacji morskich projektów energetycznych oraz objęcie przez koncern Statoil/Equinor 50% udziałów w projektach realizowanych dotąd samodzielnie przez spółkę Polenergia, są silnym impulsem dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, ale i wszystkich gałęzi przemysłu, który jest zaangażowany w produkcję dla tego sektora.

Te decyzje dają Polsce szansę na gruntowną transformację i modernizację polskiego systemu elektroenergetycznego, w oparciu o stabilne, efektywne, a przy tym czyste i przyjazne środowisku źródła odnawialne. Wystarczy wspomnieć, że wysokość łącznych nakładów inwestycyjnych oceniana jest na 80-95 mld złotych, a przy odpowiednio zabezpieczonym udziale komponentu lokalnego może w nadchodzącej dekadzie oznaczać nawet 60-70 mld złotych w zamówieniach lokowanych w polskich przedsiębiorstwach.

Oczywiście, wymaga to określenia programowych ram rozwoju oraz podejścia systemowego. Dlatego od listopada 2017 roku Parlamentarny Zespół ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej prowadzi prace związane z przygotowaniem założeń Narodowego Programu Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl