Aktualności

Powołanie prokurenta Spółki

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że 21 czerwca 2018 r. Zarząd FRS udzielił prokury samoistnej Panu Arturowi Socińskiemu pełniącemu funkcję Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Restrukturyzacji.

Pan Artur Sociński - absolwent Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie (obecnie Akademia Finansowa). Ukończył studia Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wysokiej klasy menadżer przez wiele lat związany z bankowością korporacyjną i finansowaniem strukturalnym. W latach 2006-2016 jako menadżer, a następnie Dyrektor Sprzedaży Korporacyjnej odpowiadał za finansowanie strukturalne w Banku Zachodnim WBK S.A. Wcześniej zawodowo związany z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, Bankiem Millennium i ING Bankiem Śląskim.

W Funduszu Rozwoju Spółek S.A. pracuje od kwietnia 2017 r. Odpowiada za aranżowanie i strukturyzowanie finansowania oraz wsparcie finansowe dla podmiotów przechodzących procesy restrukturyzacyjne.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl