Aktualności

Informacja w sprawie Ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie

W dniu 06 sierpnia 2018 r. Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. postanowiła zakończyć wszczęte postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. bez wyłaniania kandydata.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl