Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU FRS S.A. DS. PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO

„W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza FRS S.A. w dniu 1 października 2018 r. uchwałą Nr 52/V/2018 r. dokonała powołania Wiceprezesa Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. ds. przemysłu stoczniowego”.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl