Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU FRS S.A.

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A., wszczętego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/V/2019 z dnia 27 marca 2019 r. powołała na to stanowisko z dniem 01 maja 2019 r. Pana Pawła Brzezickiego.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl