Aktualności

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. udzielił pierwszej pożyczki

24.05.2017

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. udzielił pierwszej pożyczki

24 maja 2017 roku Fundusz Rozwoju Spółek S.A. zawarł swoją pierwszą transakcję o wartości 3 mln zł, stając się aktywnym uczestnikiem rynku finansowego. Fundusz potwierdził, że udzielanie wsparcia finansowego na rzecz podmiotów z szeroko rozumianej grupy kapitałowej Skarbu Państwa oraz udział w ich restrukturyzacji jest dla niego priorytetem...

Dowiedz się więcej
Fundusz Rozwoju Spółek wzmocniony kapitałowo wkroczył w kolejny etap konsolidacji

05.04.2017

4 kwietnia w Warszawie odbyły się nadzwyczajne walne zgromadzenia 11 spółek nadzorowanych przez resorty rozwoju oraz budownictwa i infrastruktury. Zgodnie z założeniami Planu połącznia podpisanego w grudniu 2016 roku i aneksowanego w lutym 2017 roku zatwierdzono przejęcie przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. 10 spółek Skarbu Państwa. Proces konsolidacji prowadzony jest w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na jedną spółkę całego majątku pozostałych podmiotów...

Dowiedz się więcej
Połączenie jedenastu spółek Skarbu Państwa stało się faktem

04.05.2017

Informujemy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 4 maja 2017 roku zostało zarejestrowane połączenie 11 spółek Skarbu Państwa, w wyniku którego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Fundusz Rozwoju Spółek S.A. w Warszawie jako spółka przejmująca – w drodze przeniesienia całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa – przejął następujące spółki...

Dowiedz się więcej
Plan połączenia jedenastu spółek Skarbu Państwa zatwierdzony

04.04.2017

4 kwietnia w Warszawie odbyły się nadzwyczajne walne zgromadzenia 11 spółek nadzorowanych przez resorty rozwoju oraz budownictwa i infrastruktury. Zgodnie z założeniami Planu połącznia podpisanego w grudniu 2016 roku i aneksowanego w lutym 2017 roku zatwierdzono przejęcie przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. 10 spółek Skarbu Państwa. Proces konsolidacji prowadzony jest w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na jedną spółkę całego majątku pozostałych podmiotów...

Dowiedz się więcej
Rentowność spółek skarbu państwa zależy od efektywnego zarządzania

04.04.2017

Rentowność spółek skarbu państwa zależy od efektywnego zarządzania

Gdyby podchodzono w sposób odpowiedzialny, zarówno do nadzoru właścicielskiego, jak i do odpowiedniego planowania i zarządzania tymi spółkami, to byłyby w lepszej sytuacji. Spółki, które teraz przejmujemy posiadają już wyłącznie aktywa w postaci gotówki, nieruchomości czy wierzytelności. Fundusz Rozwoju Spółek ma odwrócić negatywne tendencje w tych spółkach – powiedział Paweł Kolczyński, prezes zarządu Funduszu Rozwoju Spółek...

Dowiedz się więcej
Plan połączenia spółek aneksowany

27.02.2017

Aneks nr 1 do Planu połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku, został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 27 lutego 2017 roku, przez Zarządy Spółek. W związku z faktem, iż udziały Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce, tj. jednej ze Spółek Przejmowanych zgodnie z Planem Połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku, wchodzą w skład zasobu majątkowego Skarbu Państwa, utworzonego zgodnie z zapisami art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku – o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa...

Dowiedz się więcej
Plan połączenia spółek podpisany

19.12.2016

Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 19 grudnia 2016 roku, na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), przez Zarządy Spółek...

Dowiedz się więcej
POPRZEDNIE[1] [2] [3]

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl