Dokumentacja pracownicza

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Łucka 15 lok 303

00-842 Warszawa

tel. 22 821 16 10

Uprzejmie informujemy, że dokumenty osobowe i płacowe pracowników Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A.
są przechowywane w Teresinie (95-515) w spółce „Archiwista” sp. z o.o., ul. 1 Maja 45.

Kontakt z nami

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Łucka 15 lok. 303
00-842 Warszawa

tel. 22 821 16 10

email: sekretariat@frs.com.pl

Czytaj więcej