Kontakt

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul.Łucka 15 lok 303

00-842 Warszawa

tel. 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl

Kapitał zakładowy 18 723 300,00 zł

NIP 525-001-01-14

Informujemy, że z dniem 16.03.2017 r. uległ zmianie numer naszego rachunku bankowego!

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie: 81 1130 1017 0020 1491 3620 0001

Kontakt z nami

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Łucka 15 lok. 303
00-842 Warszawa

tel. 22 821 16 10

email: sekretariat@frs.com.pl

Czytaj więcej