Władze FRS / Zarząd

Artur Sociński

Wiceprezes Zarządu ds. przemysłu stoczniowego

W FRS S.A. od kwietnia 2017 r. Odpowiedzialny za aranżowanie i strukturyzowanie finansowania oraz wsparcia finansowego dla podmiotów przechodzących procesy restrukturyzacyjne. 8 października 2018 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. przemysłu stoczniowego. 

Artur Sociński jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie (obecnie Akademia Finansowa). Ukończył studia Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem menedżerskim.

Od początku swojej kariery związany z bankowością korporacyjną i finansowaniem strukturalnym w wiodących bankach w Polsce (sprzedaż, ryzyko). W latach 2006-2016 był dyrektorem sprzedaży korporacyjnej oraz managerem odpowiedzialnym za finansowanie strukturalne w Banku Zachodnim WBK SA., współpracując z szerokim spektrum przedsiębiorstw oraz funduszy private equity działających w Polsce. Wcześniej swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Banku Gospodarki Żywnościowej, Banku Millennium i ING Banku Śląskim.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl