Władze FRS / Nadzór właścicielski

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

+48 22 583 86 70

SekretariatBM@mgm.gov.pl

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl