Władze FRS / Statut

Statut spółki Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna (tekst jednolity) został przyjęty 11 sierpnia 2016 r. Od tego czasu sąd rejestrowy kilkukrotnie dokonywał wpisu zmiany Statutu. Aktualna treść do pobrania w pliku PDF poniżej.

 

Statut FRS S.A. 27.11.2018 r. (PDF)

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl