O FRS

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie (FRS) został  utworzony na bazie Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie w wyniku uchylenia uchwały NZW Spółki z dnia 23 kwietnia 2010 w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki pod firmą Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” S.A., wstrzymania postępowania likwidacyjnego Spółki oraz kontynuowania przez Spółkę działalności, a także zmiany firmy, pod którą działa Spółka. 4 kwietnia 2017 zatwierdzono przejęcie przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. dziesięciu spółek Skarbu Państwa, zgodnie z założeniami Planu połącznia, podpisanego 19 grudnia 2016 i aneksowanego 27 lutego 2017. 

4 maja 2017 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował połączenie jedenastu spółek. Fundusz Rozwoju Spółek S.A. jako spółka przejmująca, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, przejął następujące podmioty: (1) Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. w Łodzi (2) Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. (3) Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. (4) Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie  sp. z o.o. (5) Agroma Kutno sp. z o.o. (6) Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w Męcince (7) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. (8) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o. (9) Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. (10) WITAR S.A. w Poznaniu.

Z dniem połączenia Fundusz Rozwoju Spółek S.A. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki ww. podmiotów. Cały majątek przejętych spółek został przeniesiony do FRS, a kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 13 000 000 zł do 18 723 300 zł.

Kontakt z nami

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Łucka 15 lok. 303
00-842 Warszawa

tel. 22 821 16 10

email: sekretariat@frs.com.pl

Czytaj więcej