O FRS / O firmie

Cele  utworzenia Funduszu Rozwoju Spółek S.A.:

  1. jak najbardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych, które będzie posiadała FRS, w wyniku skumulowania środków spółek objętych procesem połączenia, przez ich inwestowanie celem uzyskania maksymalnego zwrotu z inwestycji, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego (lokaty, instrumenty finansowe, pożyczki dla określonej grupy spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa a wymagających dokapitalizowania, obejmowanie udziałów lub akcji przez podniesienie kapitału zakładowego),
     
  2. stworzenie podmiotu (kontrolowanego w 100% przez Skarb Państwa), przy pomocy którego zostaną zagospodarowane pakiety akcji lub udziałów posiadanych aktualnie przez Skarb Państwa, tzw. resztówki, przy jednoczesnym uporządkowaniu i koncentracji nadzoru nad tymi aktywami,
  3. stworzenie podmiotu, który przejąłby de facto cześć zadań realizowanych obecnie przez Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP), będący państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Skarbu Państwa, w zakresie restrukturyzacji i wsparcia finansowego przedsiębiorstw (małych i średnich) – MŚP.


Kontakt z nami

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Łucka 15 lok. 303
00-842 Warszawa

tel. 22 821 16 10

email: sekretariat@frs.com.pl

Czytaj więcej