O FRS / O firmie

Powołanie Funduszu Rozwoju Spółek S.A. (FRS) otworzyło perspektywy na efektywne wykorzystanie pokaźnego majątku spółek przejętych na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z potrzebami i interesem Skarbu Państwa. FRS buduje swój ekonomiczny potencjał w myśl zasady „Efektywne zarządzanie warunkiem rozwoju”, realizując zadania w obszarze restrukturyzacji i wsparcia kapitałowego podmiotów grupy kapitałowej Skarbu Państwa (dotychczas tego rodzaju zadania realizowano przy wykorzystaniu środków z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców).

Cele  utworzenia Funduszu Rozwoju Spółek S.A.:

  1. jak najbardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych będących w posiadaniu FRS, w wyniku skumulowania majątku spółek przejętych, przez ich inwestowanie celem uzyskania maksymalnego zwrotu z inwestycji, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego (lokaty, instrumenty finansowe, pożyczki dla określonej grupy spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa a wymagających dokapitalizowania, obejmowanie udziałów lub akcji przez podniesienie kapitału zakładowego);
     
  2. zagospodarowanie pakietów akcji lub udziałów posiadanych aktualnie przez Skarb Państwa, tzw. resztówki, przy jednoczesnym uporządkowaniu i koncentracji nadzoru nad tymi aktywami przez FRS w 100% kontrolowany przez Skarb Państwa.


Kontakt z nami

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Łucka 15 lok. 303
00-842 Warszawa

tel. 22 821 16 10

email: sekretariat@frs.com.pl

Czytaj więcej