O FRS / Kim jesteśmy

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, realizuje zadania w obszarze restrukturyzacji i wsparcia kapitałowego małych i średnich spółek kontrolowanych przez państwo, oferując finansowanie dopasowane do potrzeb odbiorcy.

FRS dysponuje kapitałem adekwatnym do potrzeb działalności statutowej. Nasz cel to optymalne i efektywne inwestowanie środków finansowych dla uzyskania maksymalnego zwrotu z inwestycji, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego.

Działalność transakcyjną rozpoczęliśmy w II kwartale 2017 roku. Koncentrujemy się na wpieraniu realizacji planów naprawczych i restrukturyzacji, poprawie płynności finansowej, zasileniu kapitału obrotowego, poprawie struktury bilansu, finansowaniu inwestycji o charakterze rozwojowym i modernizacyjnym oraz finansowaniu kontraktów i zamówień. 

Podejście Funduszu do finansowania cechuje zrozumienie potrzeb klienta, dobór odpowiedniej formy finansowania,  a także sprawny proces decyzyjny. Oferta FRS jest uzupełnieniem dla działalności i usług świadczonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl