O FRS / Nasza rola

Rolą Funduszu Rozwoju Spółek S.A. jest wspieranie przedsiębiorstw sektora państwowego w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, a także w realizacji procesów restrukturyzacji.

Powołanie w 2016 FRS otworzyło perspektywy na efektywne wykorzystanie pokaźnego majątku spółek przejętych na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z potrzebami i interesem Skarbu Państwa. Fundusz realizuje pożyteczny społecznie i ekonomicznie uzasadniony model wsparcia finansowego spółek z grupy kapitałowej Skarbu Państwa.

FRS buduje swój ekonomiczny potencjał w myśl zasady „Efektywne zarządzanie warunkiem rozwoju”. Podejmuje zadania w obszarze restrukturyzacji i wsparcia kapitałowego, które dotychczas były realizowane przy wykorzystaniu środków z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl