O FRS / Nasze cele

Cele  FRS koncentrują się wokół zasady „Efektywne zarządzanie warunkiem rozwoju”:

  1. efektywne wykorzystanie środków finansowych będących w posiadaniu FRS, w wyniku skumulowania majątku spółek przejętych, przez ich inwestowanie celem uzyskania maksymalnego zwrotu z inwestycji, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego (lokaty, instrumenty finansowe, pożyczki dla określonej grupy spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa);
     
  2. zagospodarowanie pakietów akcji lub udziałów posiadanych aktualnie przez Skarb Państwa, przy jednoczesnym uporządkowaniu i koncentracji nadzoru nad tymi aktywami.


Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl