Aktualności

Zaproszenie do składania ofert
17.02
2020

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert na świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz Spółki.
Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej Odra 3 Sp. z o.o. w Szczecinie
06.02
2020

Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej Odra 3 Sp. z o.o. w Szczecinie

W dniu 6 lutego 2020 r. FRS S.A. zawarła umowę pożyczki pieniężnej z Przedsiębiorstwem Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.
21.01
2020

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A...
Informacja o powołaniu Pana Krzysztofa Zaremby na stanowisko Prezesa Zarządu spółki MSR Gryfia S.A.
16.01
2020

Informacja o powołaniu Pana Krzysztofa Zaremby na stanowisko Prezesa Zarządu spółki MSR Gryfia S.A.

W dniu 16 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.), w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego...
Informacja o powołaniu Pana Amarendra Roy na stanowisko Członka Zarządu ds. handlowych spółki MSR Gryfia S.A.
15.01
2020

Informacja o powołaniu Pana Amarendra Roy na stanowisko Członka Zarządu ds. handlowych spółki MSR Gryfia S.A.

W dniu 15 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.), w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego...
Aktualizacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.
03.01
2020

Aktualizacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ”Spółka”, „FRS S.A.”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie.
Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.
18.12
2019

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. informuje, iż w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A....
Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
17.12
2019

Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

W dniu 14 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza MSR Gryfia S.A. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.) ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. handlowych spółki MSR Gryfia S.A.
Zmiany w składzie osobowym Zarządu MSR Gryfia
17.12
2019

Zmiany w składzie osobowym Zarządu MSR Gryfia

W dniu 14 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza MSR Gryfia S.A. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.) odwołała Pana Artura Trzeciakowskiego z funkcji Prezesa Zarządu MSR Gryfia S.A.
Zmiana adresu spółki MSR Gryfia
13.12
2019

Zmiana adresu spółki MSR Gryfia

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. postanowił o zmianie adresu spółki, dotychczas mającej siedzibę przy ul. Ludowej 13 w Szczecinie.
Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.
15.11
2019

Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. (...)
Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert
12.11
2019

Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert

Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert na wybór niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. za lata obrotowe 2019-2020 (...)
Zaproszenie do składania ofert
16.08
2019

Zaproszenie do składania ofert

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.(...)
© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.