Aktualności

Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert

Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert na wybór niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. za lata obrotowe 2019-2020.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 września 2019 r. dokonała wyboru uprawnionego podmiotu do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych FRS S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej  FRS S.A. za rok obrotowy 2019 i 2020, jak również do sporządzenia pisemnych sprawozdań z wyników wyżej wymienionych badań.

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.