Aktualności

Informacja o powołaniu Pana Krzysztofa Zaremby na stanowisko Prezesa Zarządu spółki MSR Gryfia S.A.

W dniu 16 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.), w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, powołała z dniem 1 lutego 2020 r. Pana Krzysztofa Zarembę na stanowisko Prezesa Zarządu spółki MSR Gryfia S.A.

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.