Finansowanie

Rolą Funduszu Rozwoju Spółek S.A. (FRS) jest wspieranie przedsiębiorstw sektora państwowego w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, a także w realizacji procesów restrukturyzacji. 

Finansowanie z FRS stanowi uzupełnienie lub alternatywę do finansowania bankowego.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl