Finansowanie / Dla kogo

Małe i średnie przedsiębiorstwa z grupy kapitałowej Skarbu Państwa.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul.Łucka 15/303, 00-842 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl