Finansowanie / Dla kogo

Małe i średnie przedsiębiorstwa z grupy kapitałowej Skarbu Państwa.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl