Finansowanie / Nasze podejście

  • Zrozumienie potrzeb klienta
  • Dobór odpowiedniej formy finansowania
  • Elastyczne warunki dopasowania do specyfiki klienta/projektu
  • Sprawny proces decyzyjny
  • Efektywność działań

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl