Finansowanie / Co finansujemy

  • Realizacja planów naprawczych i restrukturyzacji
  • Wsparcie płynności finansowej
  • Zasilenie kapitału obrotowego
  • Finansowanie kontraktów i zamówień
  • Poprawa struktury bilansu
  • Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne 
  • Finansowanie pod wybrane aktywa
  • Refinansowanie długu bankowego

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl