Finansowanie / Warunki finansowania

  • Typowa transakcja o wartości do 5 mln PLN 
  • Interesujące projekty mogą uzyskać finansowanie o wartości ponad 5 mln PLN
  • Wsparcie Funduszu nie ma charakteru pomocy publicznej
  • Finansowanie udzielane na warunkach rynkowych w oparciu o obecną lub perspektywiczną zdolność do spłaty zobowiązań
  • Okres finansowania ustalany indywidualnie w oparciu o realne możliwości spłaty
  • Harmonogram spłaty dopasowany do specyfiki transakcji (możliwa karencja w spłacie)
  • Elastyczne kowenanty umowne 
  • Materialne zabezpieczenie na poziomie min. 120% finansowania 
  • Finansowanie w oparciu o stałą stopę procentową

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl