Finansowanie / Korzyści ze współpracy

  • Dostęp do kapitału 
  • Poprawa płynności finansowej
  • Podniesienie wartości rynkowej
  • Zwiększenie potencjału inwestycyjnego
  • Wzrost pozycji konkurencyjnej
  • Możliwość łączenia finansowania Funduszu z długiem bankowym
  • Efektywna restrukturyzacja finansowa 
  • Kompetentna weryfikacja modelu biznesowego 
  • Struktura prawna transakcji przygotowana przez wewnętrzne Biuro Prawne

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl