Krótko o FRS

FRS S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, której głównym zadaniem jest gospodarowanie powierzonym majątkiem w sektorze przemysłu stoczniowego i szeroko pojętej gospodarki morskiej. Do realizacji tego zadania, Spółka dysponuje środkami na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych w tym obszarze.

Finansowy udział FRS S.A. w realizacji przedsięwzięć w powyższym zakresie będzie opierać się na zasadach w pełni rynkowych, komercyjnych oraz przy wykluczeniu wszelkich elementów, które mogłyby skutkować uznaniem działań finansowych FRS S.A. za niedozwoloną pomoc publiczną.
 

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami

Wideoinfolinia dla osób głuchych
27.04
2020

Wideoinfolinia dla osób głuchych

Informujemy, że Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchomili wideoinfolinię, za pomocą której osoby z wadą słuchu mogą uzyskać, w zrozumiałym dla siebie języku, informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19.
Zaproszenie do składania ofert
09.04
2020

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza zainteresowane i uprawnione podmioty do składania ofert na świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy FRS S.A.
Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej MSR Gryfia S.A. w Szczecinie
02.04
2020

Informacja o udzieleniu pożyczki pieniężnej MSR Gryfia S.A. w Szczecinie

W dniu 2 kwietnia 2020 r. FRS S.A. zawarła umowę pożyczki pieniężnej z Morską Stocznią Remontową "Gryfia" S.A. z siedzibą w Szczecinie (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej FRS S.A.).

Spółki zależne

Kontakt


+48 22 821 16 10

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
bud. North Gate X p.
© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.