Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU FRS S.A.

13 lutego 2019 r. Rada Nadzorcza FRS S.A. zakończyła wszczęte uchwałą Nr 56/V/2018 z dnia 1 października 2018 r. postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. bez powoływania wyłonionego...

Dowiedz się więcej

Komunikat

Na podstawie Umowy zawartej 19 grudnia 2018 roku pomiędzy Funduszem Rozwoju Spółek S.A. a MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 21 grudnia 2018 roku doszło do przejęcia przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A....

Dowiedz się więcej

Wesołych Świąt

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru i ciepło rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia przyniosą spokój i radość, a Nowy Rok obdaruje...

Dowiedz się więcej

Krótko o nas

Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (FRS) powstała 5 sierpnia 2016 roku w wyniku przekształcenia Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. w likwidacji. 

4 kwietnia 2017 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie zatwierdziło decyzję o konsolidacji spółek Skarbu Państwa znajdujących się w stanie likwidacji (łączenie się przez przejęcie).

4 maja 2017 roku FRS dokonał przejęcia 10 spółek wraz z całym ich majątkiem: (1) Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. w Łodzi; (2) Poznańskie Zakłady Graficzne S.A.; (3) Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o.; (4) Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie  sp. z o.o.; (5) Agroma Kutno sp. z o.o.; (6) Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w Męcince; (7) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A.; (8) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o.; (9) Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o.; (10) WITAR S.A. w Poznaniu.

Dowiedz się więcej

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl