Zakłady graficzne Dom Słowa Polskiego Spółka Akcyjna w likwidacji

strona główna

Historia ZG"DSP"

 

Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego" (ZG "DSP") istnieją od 22 lipca 1950 roku, kiedy to zakończona została budowa kompleksu budynków przy ul. Miedzianej w Warszawie z przeznaczeniem na największy zakład poligraficzny w Polsce. Skład tekstu olbrzymiej, jak na ówczesne czasy, ilości gazet odbywał się na pięćdziesięciu linotypach. Druk natomiast na jednej maszynie PLAMAG. Dzięki  inwestycjom ZG "DSP" mogły podjąć się każdej produkcji poligraficznej, jaka była do wykonania w tamtych latach w Polsce. Zakłady Graficzne były więc przygotowane do produkcji we wszystkich podstawowych technologiach poligraficznych wykonywanych drukiem wklęsłym, offsetowym i wypukłym na papierach zwojowych i arkuszowych.  Z uwagi na posiadany potencjał produkcyjny i jakość produktów, można było uznać Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego" za zakład o światowych standardach.   

 

Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy dokonywały się zmiany ustrojowe państwa, udział przedsiębiorstwa w  krajowej produkcji poligraficznej zaczął zdecydowanie  maleć. W sierpniu 2007 roku  przedsiębiorstwo państwowe  Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego" przekształcone zostało w  spółkę akcyjną pod firmą Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” S.A..  Wcześniejsze decyzje, podejmowane  przez zarządzających przedsiębiorstwem, postawiły podmiot w trudnej sytuacji finansowej i ekonomicznej. Powstały podmiot nie odgrywał  już znaczącej roli  na krajowym rynku poligraficznym.

 

W kwietniu 2010 roku właściciel – mając na względzie jej sytuację finansową – postawił Spółkę w stan likwidacji. Jednym z zadań Likwidatora powołanego do zarządzania Przedsiębiorstwem było spieniężenie majątku Spółki, w tym sprzedaż nieruchomości gruntowych, a także zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

 

W dniu 5 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwałą nr 1 podjęło decyzję o uchyleniu uchwały nr 1 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki pod nazwą Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz o powołaniu dotychczasowego Likwidatora – mec. Pawła Kolczyńskiego – na Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto, uchwałą nr 4 dokonano zmian w statucie spółki, które aktualnie znajdują się na etapie rejestracji w KRS.

 

Sąd Rejonowy dla m.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 października 2016 roku dokonał wpisu w przedmiocie zmiany firmy spółki Zakładów Graficznych "Dom Słowa Polskiego" S.A. z siedzibą w Warszawie, oznaczając firmę spółki jako Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Ogłoszenia

  1. (2016-01-09) Dokumentacja pracowników

    Dokumentacja kadrowo-płacowa byłych pracowników Zakładów Graficznych „Dom…

Projekt i wykonanie:TAUSYSTEMS SP. z o. o.
zgdsp.pl 2010