Krótko o nas

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie został utworzony na bazie Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie w wyniku uchylenia uchwały NZW Spółki z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki pod firmą Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wstrzymania postępowania likwidacyjnego Spółki oraz kontynuowania przez Spółkę działalności, a także zmiany firmy, pod którą działa Spółka.

Utworzenie FRS pozwala na efektywne wykorzystanie majątku pozostałego po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli, na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej...

Czytaj więcej

Kontakt z nami

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Łucka 15 lok. 303
00-842 Warszawa

tel. 22 821 16 10

email: sekretariat@frs.com.pl

Czytaj więcej