Aktualności

Podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.

To już trzecie od początku działalności FRS podwyższenie kapitału zakładowego. Wiceprezes Zarządu ds. przemysłu stoczniowego, Artur Sociński informuje, że w dniu 28 listopada 2018 r....

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym

Fundusz Rozwoju Spółek ogłasza ustny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00016116/8 składającej się z działki o numerze geodezyjnym 176 obręb 8 o powierzchni 0,3346 ha wraz z prawem...

Dowiedz się więcej

Warunkowa przedwstępna umowa zamiany udziałów i akcji pomiędzy Funduszem Rozwoju Spółek S.A. a MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

W dniu 22 listopada 2018 r. została zawarta Warunkowa przedwstępna umowa zamiany udziałów i akcji pomiędzy Funduszem Rozwoju Spółek S.A. a MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty...

Dowiedz się więcej

Krótko o nas

Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (FRS) powstała 5 sierpnia 2016 roku w wyniku przekształcenia Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. w likwidacji. 

4 kwietnia 2017 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie zatwierdziło decyzję o konsolidacji spółek Skarbu Państwa znajdujących się w stanie likwidacji (łączenie się przez przejęcie).

4 maja 2017 roku FRS dokonał przejęcia 10 spółek wraz z całym ich majątkiem: (1) Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. w Łodzi; (2) Poznańskie Zakłady Graficzne S.A.; (3) Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o.; (4) Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie  sp. z o.o.; (5) Agroma Kutno sp. z o.o.; (6) Kopalnie Surowców Skalnych S.A. w Męcince; (7) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A.; (8) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o.; (9) Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o.; (10) WITAR S.A. w Poznaniu.

Dowiedz się więcej

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl