Krótko o FRS

FRS S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, której głównym zadaniem jest gospodarowanie powierzonym majątkiem w sektorze przemysłu stoczniowego i szeroko pojętej gospodarki morskiej. Do realizacji tego zadania, Spółka dysponuje środkami na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych w tym obszarze.

Finansowy udział FRS S.A. w realizacji przedsięwzięć w powyższym zakresie opiera się na zasadach rynkowych, przy wykluczeniu wszelkich elementów, które mogłyby skutkować uznaniem za niedozwoloną pomoc publiczną.
 

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami

Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.
15.11
2019

Informacja o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki FRS S.A.

Rada Nadzorcza spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. (...)
Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert
12.11
2019

Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert

Informacja w sprawie zaproszenia do składania ofert na wybór niezależnego biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. za lata obrotowe 2019-2020 (...)
Zaproszenie do składania ofert
16.08
2019

Zaproszenie do składania ofert

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.(...)

Spółki zależne

Kontakt


+48 22 821 16 10

ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
bud. North Gate X p.
© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.