Aktualności

Plan połączenia spółek podpisany

Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 19 grudnia 2016 roku, na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), przez Zarządy Spółek:
 

 1. Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie 
 2. Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 
 3. Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Poznaniu 
 4. Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
 5. Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
 6. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce 
 7. Agroma Kutno sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie 
 8. Kopalnie Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Męcince 
 9. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. z siedzibą w Iławie 
 10. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 
 11. Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku 
 12. WITAR S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Dokumenty do pobrania:

Plan połączenia spółek (PDF)

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl