Aktualności

Połączenie jedenastu spółek Skarbu Państwa stało się faktem

Informujemy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 4 maja 2017 roku zostało zarejestrowane połączenie 11 spółek Skarbu Państwa, w wyniku którego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Fundusz Rozwoju Spółek S.A. w Warszawie jako spółka przejmująca – w drodze przeniesienia całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa – przejął następujące spółki: (1) Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. (2) Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. (3) Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. (4) Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie  sp. z o.o. (5) Agroma Kutno sp. z o.o. (6) Kopalnie Surowców Skalnych S.A. (7) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. (8) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o. (9) Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. (10) WITAR S.A.  

Z dniem połączenia, tj. 4 maja 2017 roku, Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki ww. dziesięciu podmiotów, a kapitał zakładowy Funduszu Rozwoju Spółek S.A. został podwyższony z kwoty 13 000 000 zł do kwoty 18 723 300 zł. 

Wyrażamy nadzieję, że fakt połączenia spółek stanie się źródłem wielu korzyści dla naszych kontrahentów i przyszłych klientów.

Dokumenty do pobrania:

Wpis do KRS 04.05.2017 (PDF)

Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2017 r. - Połączenie Spółek (PDF)
 

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl