O FRS / Nasz zespół

FRS łączy ludzi wyznających zasadę „Efektywne zarządzanie warunkiem rozwoju”. Naszą firmę tworzą specjaliści, którzy zawsze starają się odpowiadać na potrzeby Partnerów i Klientów.

Przedstawiamy doświadczonych specjalistów pracujących w naszym zespole:

Michał Stryjewski

Dyrektor Biura Organizacyjno-Administracyjnego

W FRS od września 2016 roku. Odpowiedzialny za organizację pracy Spółki, w szczególności administrowanie majątkiem, zarządzanie zasobami ludzkimi, politykę zakupową. 

Michał Stryjewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Finansowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie i Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami na SGH w Warszawie. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami o różnej strukturze właścicielskiej. Wieloletni członek rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 

Artur Sociński

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego i Restrukturyzacji

W FRS S.A. od kwietnia 2017 r. Odpowiedzialny za aranżowanie i strukturyzowanie finansowania oraz wsparcia finansowego dla podmiotów przechodzących procesy restrukturyzacyjne. 

Artur Sociński jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie (obecnie Akademia Finansowa). Ukończył studia Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

Profesjonalny menedżer z 20-letnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej i finansowaniu strukturalnym w wiodących bankach w Polsce (sprzedaż, ryzyko). W latach 2006-2016 był Dyrektorem Sprzedaży Korporacyjnej oraz managerem odpowiedzialnym za finansowanie strukturalne w Banku Zachodnim WBK SA., współpracując z szerokim spektrum przedsiębiorstw oraz funduszy private equity działających w Polsce. Wcześniej swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Banku Gospodarki Żywnościowej, Banku Millennium i ING Banku Śląskim.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl