O FRS / Nasz zespół

FRS łączy ludzi wyznających zasadę „Efektywne zarządzanie warunkiem rozwoju”. Naszą firmę tworzą specjaliści, którzy zawsze starają się odpowiadać na potrzeby Partnerów i Klientów.

Przedstawiamy doświadczonych specjalistów pracujących w naszym zespole:

Michał Stryjewski

Dyrektor Biura Organizacyjno-Administracyjnego

W FRS od września 2016 roku. Odpowiedzialny za organizację pracy Spółki, w szczególności administrowanie majątkiem, zarządzanie zasobami ludzkimi, politykę zakupową. 

Michał Stryjewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Finansowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie i Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami na SGH w Warszawie. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami o różnej strukturze właścicielskiej. Wieloletni członek rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 

Artur Sociński

Od początku pracy w FRS, tj. od kwietnia 2017 r. kierował pracami biura nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji. Odpowiadał za aranżowanie i strukturyzowanie finansowania oraz wsparcia finansowego dla spółek Skarbu Państwa przechodzących procesy restrukturyzacyjne. Przygotowywał liczne analizy i raporty dotyczące nadzorowanych projektów. Był współautorem strategii rozwoju FRS.

Profesjonalny menedżer z dwudziestoletnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej. Zarządzał sprzedażą korporacyjną oraz odpowiadał za finansowanie strukturalne w Banku Zachodnim WBK SA. W swojej karierze zawodowej był też związany z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, Bankiem Millennium i ING Bankiem Śląskim. 

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie. Ukończył studia Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl